Intec Pumper
Huskeliste

Meny

GR BluePro(A)


Selvsugende sentrifugalpumper med stor gjennomløp, for avløpsvann.


PIONEER P-SERIE

Tørroppstilte selvsugende avløpspumper i meget robust utførelse.


PIONEER PP-SERIE

En Pioneer Prime pumpe består av 2 pumper: en sentrifugalpumpe med høy verkningsgrad og en membranpumpe som gjør pumpeaggregatet selvevakuerende.


CAPRARI K-KOMPAKT

Tørroppstilt normalsugende avløpspumpe. Kan installeres både i vertikal- og horisontal oppstilling.