Intec Pumper

Meny

INTEC PS1/PS2


Pumpestyring


Nye funksjoner: Faserekkefølge, fasefeilkontroll og kjøretidovervåking


Valg:
- Analog utgang 4 til 20 mA og 0-10 V
- Ekstra inngang for tørrkjøringsbeskyttelse
- Feilminne (siste feilen)


På forespørsel:
Mekanisk motorvernbryter
Mekanisk avstandshovedbryter