Intec Pumper
Huskeliste

Meny

Avløpspumper


Avløpspumper


Pumper for avløpspumpestasjoner, overvannskummer, støtbelastningskummer, o.s.v.


Nedsenkbare avløpspumper

Nedsenkbare pumper for avløpspumpestasjoner, overvannskummer, støtbelastningskummer, etc.


Tørroppstilte avløpspumper

Normaltsugende og selvsugende sentrifugalpumper med stort gjennomløp, for avløpsvann.