Intec Pumper
Huskeliste

Avløpspumper


Avløpspumper


Pumper for avløpspumpestasjoner, overvannskummer, støtbelastningskummer, o.s.v.NEDSENKBARE AVLØPSPUMPER

Nedsenkbare pumper for avløpspumpestasjoner, overvannskummer, støtbelastningskummer, etc.


TØRROPPSTILTE AVLØPSPUMPER

Normaltsugende og selvsugende sentrifugalpumper med stort gjennomløp, for avløpsvann.